Priser & Tilskud

Priser

Ved første konsultation hos din kiropraktor er prisen højere end de efterfølgende behandlinger. Dette skyldes udvidet tid til omfattende journaloptag, grundige undersøgelser og behandling. Hvis der foretages røntgen eller der købes produkter i klinikken, er der ekstra tillæg.

Er der tegn på diskusprolaps eller stenose, fås et større tilskud fra den offentlige sygesikring.

De eksakte priser på kiropraktisk behandling findes på: Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside.

Ved for sent afbud (se seneste afbud via din sms/mail med din tid), opkræves et gebyr: 243 kr. for opfølgende behandling og 364 kr. for forundersøgelse. Send eventuelt en mail hvis du bliver forhindret.

Sygeforsikring Danmark

Tilskuddet du modtager fra Sygeforsikring Danmark afhænger af kiropraktorens behandling og kan derfor variere.

Se tilskud på: Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.

Tilskuddet til kiropraktiske behandlinger er fastsat ved overenskomst af Dansk Kiropraktor Forening og Den offentlige Sygesikring.

Sundhedsforsikring

Gennem dit arbejde, pensionsordning eller via din fritids- og ulykkesforsikring kan du være dækket for kiropraktisk behandling, fysioterapi og evt. massage.

En arbejdsskade kan ligeledes være dækket af din forsikring.

Kontakt din arbejdsgiver, dit pensions- eller forsikringsselskab for dine vilkår og dækninger af din aftale.

Virksomhedsordning

Som selvstændig erhvervsdrivende og arbejdsgiver, er det muligt at lave en sundhedsordning med klinikken og dermed opnå fuldt skattefradrag for de udgifter, som du og dine medarbejdere måtte have ved behandlinger.

Som medarbejder er det skattefrit at få betalt sine behandlinger af arbejdsgiver og regningen sendes direkte til din arbejdsgiver.

Tilbuddet om kiropraktisk behandling, fysioterapi eller massage er et værdsat personalegode. Det er også muligt for din virksomhed at få en direkte sundhedsaftale med klinikken. Spørg sekretæren for yderligere info.

Helbredstillæg

Folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge om helbredstillæg hos kommunen. Dette tilskud findes til kiropraktisk behandling og kiropraktisk medhjælp. Kiropraktisk medhjælp foretages af vores fysioterapeut efter henvisning fra kiropraktoren.

Kommunen er den instans som tilkender helbredstillæg, og det er via kommunen, at du opnår dette tilskud. Du kan læse og søge om helbredstillæg på borger.dk

Den offentlige sygesikring

Kiropraktorer er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og dermed en del af det danske sundhedssystem. Alle med sygesikringskort, bosiddende i Danmark, kan få tilskud til kiropraktisk behandling fra Den offentlige Sygesikring og behøver ikke henvisning fra lægen. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, har helbredstillæg eller sundhedsforsikring, kan du få yderligere tilskud til dit behandlingsforløb.