Behandling af diskusprolaps og spinalstenose

Fra 1. april 2017 tilbyder vi tre nye behandlingspakker af diskusprolaps eller spinalstenose.


Det skyldes en fælles aftale mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening om en mere gennemsigtig prisstruktur, der med udgangspunkt i forhøjede tilskud, skal gøre det billigere at blive behandlet for diskusprolaps og spinalstenose.


De to behandlingspakker er til behandling af diskusprolaps i henholdsvis nakke og lænd. Den tredje er til behandling af spinalstenose.

FORLØB

Kort fortalt kommer alle tre behandlinger til at bestå af et forløb med en række fastlagte konsultationer over henholdsvis 8 og 12 uger.


Forløbene omfatter forundersøgelse samt 3 øvrige basisydelser med behandlinger, der typisk vil ligge 2, 4 og 8 uger efter forundersøgelsen.


Derudover kan der være behov for at forsøge med en mere aktiv behandlingsstrategi, der kan omfatte forskellige træningsøvelser og manuel behandling efter konkret journalførte indikationer, hvis patientens tilstanden er – eller bliver - egnet til dette.


Du kan downloade folderen her fra Dansk Kiropraktor Forening og læse mere om de tre behandlingsforløb.

TILBAGEMELDING TIL EGEN LÆGE

Kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen, herunder ikke mindst patientens egen læge, er en væsentlig del af pakkeforløbet. Det nærmere omfang for kommunikationen med egen læge fremgår af beskrivelserne af ydelserne.


Egen læge skal således altid efter forundersøgelsen orienteres om diagnose og behandlingsplan samt hvis der er overvejelser om sygemelding og medicinsk smertedækning.


Derudover skal egen læge senest 3 dage efter afslutning af forløbet have tilsendt epikrise.


Under behandlingsforløbet kommunikerer vi desuden med egen læge om eventuelle overvejelser om receptpligtig analgetika eller resultat af eventuelle billeddiagnostiske undersøgelser.


Kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger er væsentlig for at sikre sammenhængende patientforløb.


Dansk Kiropraktor Forening har sammen med Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og Danske Regioner udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvornår og hvordan kiropraktorer og alment praktiserende læger bør kommunikere.

PRISER FOR BEHANDLING

Som en væsentlig del af de nye behandlingspakker er også prisen for behandling.

Denne vil på en førstegangskonsultation og forundersøgelse fx være afhænge af, om du tidligere er blevet behandlet af en kiropraktor på den pågældende klinik – samt hvornår.


Har seneste behandling været inden for et år, har kiropraktoren allerede en journal med dine informationer, hvorfor førstegangskonsultationen bliver billigere, end hvis det er mere end tre år siden - eller du aldrig har været på klinikken før.


Udgiften for en førstegangskonsultation vil være. ca. 350 kr. hvis du har været tilset i den pågældende kiropraktorklinik inden for det seneste år.


Har du har været tilset inden for 1-3 år, koster førstegangskonsultationen ca. 460 kr., og hvis det er mere end 3 år siden - eller du aldrig har været i klinikken før - ca. 575 kr. Fra disse beløb kan der naturligvis fratrækkes et evt. tilskud fra Sygeforsikringen 'danmark'.


Du kan her downloade den nyeste folder fra Dansk Kiropraktor Forening med priser, tilskud og egenandel på de nye behandlingspakker.

Vær god ved dig selv!

Få et kropscheck og brug behandling forebyggende.

Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring og Sygeforsikring DanmarkBestil en tid hos Rygcenter Aarhus Nord 86 16 89 99

 

 

Vi er specialister i:

  • Akutte og kroniske skader
  • Nakke, ryg og lændesmerter
  • Iskias
  • Piskesmæld og trafikskader
  • Skulderskader
  • Hovedpine og migræne af spændingstype
  • Diskusprotution
  • Sportsskader - herunder ekstremitetsskader