Privatindstillinger og cookies

Sådan kommer du i kontakt med os:

  • Rygcenter Aarhus Nord v/ Iben Bækgaard
  • Olof Palmes Alle 40, 1. th. 8200 Aarhus N
  • Telefon: 89168999
  • E-mail: info@rygcenteraarhusnord.dk
  • CVR: 35971610

 

Hvilke data registrerer vi på dig?

Man deler persondata op i to kategorier: Almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Afhængigt af hvilken kategori, oplysningerne tilhører, er der særlige krav, vi skal leve op til, når vi håndterer dine data.

Som patient i klinikken vil vi registrere nogle forskellige data på dig: Helbredsoplysninger i form af journaloptagelse, hvor det fremgår, hvilke klager du henvender dig med. Vi registrerer desuden oplysninger om dit generelle helbred, resultater af undersøgelser, aftale om behandlingsplan og løbende registrering af, hvordan behandlingsforløbet udarter sig. Alt dette er vi forpligtede til jf. Sundhedsloven. Disse data falder ind under kategorien følsomme personoplysninger, der skal beskyttes særligt godt.

Identifikations- og kontaktoplysninger i form af navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse samt hvem din praktiserende læge er. Oplysningerne får vi delvist ved din første kontakt pr. telefon i klinikken eller via online-booking, og oplysningerne om, hvem din læge er, får vi fra dit sundhedskort, som vi er forpligtet til, at du skal fremvise hver gang i klinikken.

Betalingshistorik i form af oversigt over dankort, MobilePay og kontantbetalinger, betaling via sundhedsordning eller forsikring samt evt. restance.

Medlemskab af forsikringsordninger, sundhedsordninger og lignende. Disse oplysninger oplyser du til sekretæren, typisk ved første fysiske fremmøde i klinikken, og oplysningerne bruges i det tilfælde, at der er anden eller delvis betaling (fx. medlemskab af Danmark) af konsultationerne i dit behandlingsforløb.

Når du besøger vores hjemmeside, benytter vi cookies (små tekstfiler) til at forbedre indholdet af hjemmesiden. Vores cookies bruges kun anonymt til statistik. Vi benytter ikke cookies til markedsføring.

 

Hvordan håndterer vi dine data?

Der er særlige krav til behandlingen af personfølsomme data, og vi stiller meget høje krav til sikkerheden af dine oplysninger, herunder kryptering, firewalls, virusbeskyttelse og en god datasikkerhedspolitik, som alle vores medarbejdere skal leve op til.

Nogle af dine data vil blive håndteret af andre end os. Det gælder blandt andet, hvis du får foretaget røntgenundersøgelse. Vores billeddiagnostiske materiale bliver overført gennem en sikker forbindelse til en sikker server i Odense, hvor billederne lagres og sikres sammen med en stor mængde andre billeder fra andre kiropraktorklinikker. Det sikrer os en nem og hurtig back-up af dine billeder, og det har også den fordel, at hvis du en dag skal til en anden kiropraktor, vil de med din tilladelse kunne hente vores billeder ned på deres computer. Billedserveren i Odense drives af kiropraktorernes efteruddannelses- og forskningsenhed: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Vi har indgået databehandleraftale med NIKKB, som sikrer at NIKKB skal leve op til gældende regler i håndteringen af dine data.

Det kan i nogle tilfælde være relevant at udveksle dine journaldata med din læge eller anden behandler. Dette sker også via et sikkert system og kræver dit mundtlige samtykke. Systemet drives af vores journalsystem udbyder KirCacs. Vi har en databehandleraftale med KirCacs, som sikrer at også de er forpligtet til at leve op til gældende regler om databeskyttelse.

Nogle patienter har en sundhedsordning eller en forsikring, som i nogle tilfælde kræver en status fra os for evt. at kunne bevilge flere behandlinger. Oplysningerne sendes via sikker mail, pr. post eller i et elektronisk system, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Førend vi må sende dine journaldata til andre end sundhedspersonale, vil det kræve dit skriftlige samtykke. Dit samtykke er kun gældende for det igangværende behandlingsforløb og gælder i 12 måneder. Da forsikringsselskaber, sundhedsordninger osv. arbejder selvstændigt på vegne af dig og din henvendelse til dem, er det selskabernes opgave at leve op til kravene om beskyttelse af persondata. Vi afleverer med dit samtykke informationer til dem, men det er selskaberne selv, der behandler dine data. Vi skal således ikke have en databehandleraftale med forsikringsselskaber og sundhedsordninger.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Dette sker ved at kontakte klinikken på telefon eller mail. Det vil dog betyde, at samarbejdet med sundhedsordningen eller forsikringen afbrydes. Således vil du selv stå for betaling af fremtidig behandling men også være ansvarlig for evt. restance til klinikken i form af manglende betaling fra forsikring eller sundhedsordning i dine tidligere forløb.

Dine personfølsomme data vil aldrig blive overført til et land uden for EU. På nuværende tidspunkt har vores databehandlere servere stående i Danmark.

 

Kan jeg få adgang til min journal?

Ja, det er din ret. Vi må dog ikke sende den via mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan sende den via Portal eller printe den, så du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal gennem et sikkert system.

 

Kan jeg få ændret eller slettet noget i min journal?

Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

 

Hvornår slettes min journal?

Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.

 

Hvad nu hvis jeg vil klage over jeres behandling af mine personoplysninger?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.